E-STUDENT

download kys2

download kys

result

sorwortor

prakat

form

check activity

noklaksude

fitness

actt3

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กศ.บป. ที่ต้องเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป. ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 
เอกสารประกอบการประชุมชมรม วันที่ 15 พ.ย. 2560
  • ตัวอย่างโครงการอบรมเสริมอาชีพสำหรับศิษย์เก่า-รวย-ด้วยการเพาะเห็ดฟาง-โครงการ-2 สำหรับชมรม ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดได้ที่ --> https://drive.google.com/open?id=1re3GhMqxHfyJL7UOsFSqpBWKgoxR399q

 

 

 

 

 

  • ตัวอย่างคำสั่งไปราชการ-แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สำหรับชมรม ประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ --> https://drive.google.com/open?id=1JlWqH7nwYaEQYGbMcirDt4AyB-5OsL7T

 

 

 

 
เรื่องประชาสัมพันธ์จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38 คน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://drive.google.com/open?id=12VM48TAWprfnpWAhXhkuy53ElKNGiDCt

 
รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปี 2560

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู 2560

งานทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปีการศึกษา2560

ประกาศให้นักศึกษาที่ได้รับเงินทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับเงินทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าพิธีซ้อมรับเงินทุนการศึกษา วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 เวลา 13.00 น. (ให้นักศึกษามารับเอกสารใบสำคัญรับเงิน,หนังสือขอบคุณ  เพื่อเตรียมนำส่งแก่ผู้มอบเงิน)
2. เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มพิธีเวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมพิธีการโดยพร้อมเพรียงกัน เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สายครู (ที่ออกฝึกสอน) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ไม่สามารถเขา้ร่วมพิธีได้ กรุณาโทรแจ้ง 034-534080 ,095-9523781 *พี่แอม*

 

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 17