พระราชทานปริญญาบัตร

 

1. รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดูได้ ที่นี่

2. รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดูได้ ที่นี่

3. หนังสือแจ้งการเข้าร่วมและรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดูได้ ที่นี่

4. กำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดูได้ ที่นี่

5. ประชาสัมพันธ์บัณฑิต สามารถดูได้ ที่นี่

6. ประกาศเรื่องการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดูได้ ที่นี่

 

 
เรื่องแจ้งจากกองทุน กยศ.

 
รายชื่อนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาที่สมัครเข้าหอพักให้ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ ผู้เข้าพักและมารายงานตัวเข้าพักวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นักศึกษาที่เป็นสำรองมารายงานตัวเข้าพักวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมายเหตุ* หากนักศึกษาที่มีรายชื่อไม่ประสงค์จะอยู่หอพักโปรดโทรแจ้งมาที่คุณวัฒนา วงค์ษาบุตร เบอร์โทรศัพท์ 081-6208337

 
ข่าวสารตลาดแรงงาน

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้ส่งข่าวสารตลาดแรงงาน มาเพื่อใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยสามารถเปิดอ่านข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทางเว็บไซต์ http://www.lmi.ratchaburi.com

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8