กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

acc62 resize

download kys 62 neww

P 20160311 134442

wanrajabhat

2

3

4

5

6

7

8

9

11

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2562

jobvacancy

 
ใบสำคัญรับเงิน + แบบฟอร์มการขอเงินรางวัล สำหรับกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ครั้งที่ 41

 

animated arrow image 0468 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ครั้งที่ 41
animated arrow image 0468 แบบฟอร์มการขอเงินรางวัล

 
การดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Scan 0001

 

แบบยื่นคำขอดำเนินการชมรมนักศึกษา ประจำปีการ 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 

 
การปฏิบัติตนของผู้ผ่อนผันที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

672943

 
กิจกรรมทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กิจกรรมทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ITA-KRU Ambassador 2019” เป็นโครงการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครเป็นทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ITA-KRU Ambassador 2019” โดยยื่นใบสมัครที่คณะที่นักศึกษาสังกัด และคณะทำการคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน คณะละ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกให้เหลือผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เพื่อแต่งตั้งเป็นทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ITA-KRU Ambassador 2019” โดยมีวาระในการปฏิบัติงาน 2 ปี

 

คุณสมบัตินักศึกษาที่จะสมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 1 - 3 ระดับปริญญาตรี
2. อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีทักษะในการพูดและการใช้ภาษาที่ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก
6. สามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดอื่นๆและใบสมัคร สามารถดูได้ที่ http://ita.kru.ac.th/article_detail.php?id_article=24

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 22
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack