สมาชิกชมรมอาสาพัฒนาชุมชน

ขอเชิญสมาชิกชมรมอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 22 ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 12.00 น. ณ ห้องกวดวิชา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อแจ้งชื่อในการออกค่าย ติดต่อพี่เอ็ม เบอร์โทรศัพท์ 081-357-1191

 
ชมรมที่สามารถเปิดได้ รอบที่ 2
 1.   ชมรม BSC Club    download 
 2.   ชมรม English is Everywhere    download
 3.   ชมรม Music Dance and Technology    download 
 4.   ชมรม คิ้วนางอาสาพยาบาล    download
 5.   ชมรม ใต้แสงตะวัน    download 
 6.   ชมรม ฟุตบอล    download 
 7.   ชมรม รพี-อรพิม    download 
 8.   ชมรม ศาสนสัมพันธ์    download 
 9.   ชมรม China China    download 
 10.   ชมรม การแสดงชาติพันธุ์    download 
 11.   ชมรม บาสเกตบอล KRU    download 
 12.   ชมรม วอลเลย์บอล KRU    download 
 13.   ชมรม เซปักตะกร้อ KRU    download 
 
แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัย
1) นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี 2559 ที่ขาดกิจกรรมบังคับของปี 1 - 4 ที่เป็นกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมตามอัตลักษณ์ ประพฤติดีมีจิตอาสา สามารถจัดกิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรมที่ขาดได้
2) ในการเข้าร่วมกิจกรรมเลือก ซึ่งกำหนดจำนวนขั้นต่ำไว้ (เช่น เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยว่า 4 กิจกรรม) หากเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดแล้ว สามารถนำกิจกรรมที่เหลือ มาชดเชย หรือทดแทน กิจกรรมในปีอื่นๆที่ยังขาดได้
 
ชมรมที่สามารถเปิดได้ รอบที่ 1
ลำดับที่ชื่อชมรมจำนวนผู้สมัครจำนวนคณะจำนวนสาขาดูรายละเอียด
 1  รถคลาสสิค  400  5  10  
 2  KRU Public Mind  282  5  7  
 3  เพื่อผู้สูงวัยด้วยใจอาสา  272  3  6  
 4  ต้นกล้าอาสาพัฒนา  228  5  10  
 5  สงเคราะห์สัตว์เลี้ยง  167  5  11  
 6  KRU Badminton  165  5  13  
 7  ค่ายอาสาฯ ปีที่ 22 (พี่เอ็ม)  141  5  15  
 8  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  142  4  6  
 9  คนรักภาษาอังกฤษ  131  2  3  
 10  ใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น  124  4  6  
 11  ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง  120  3  9  
 12  รากร่วมวัฒนธรรมไทย  118  3  5  
 13  นันทนาการ  108  3  4  
 14  Tourism  105  4  7  
 15  KRU อาสา  97  2  8  
 16  คอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น  81  3  5  
 17  มวย KRU  79  5  11  
 18  คนสร้างภาพ  76  3  7  
 19  สานรักษ์ภาษาไทย  66  1  3  
 20  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  66  4  7  
 21  หมากกระดาน  59  3  6  
 22  พุทธธรรม  57  2  4  
 23  จิตอาสาพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  53  2  5  
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 17