E-STUDENT

download kys2

download kys

result

sorwortor

prakat

form

check activity

noklaksude

fitness

actt3

การตรวจสอบกิจกรรม

สำหรับนักศึกษาคนไหนมีความประสงค์ที่จะเช็คกิจกรรม ไม่ว่าจะจบการศึกษา ต้องการเช็คว่าขาดอะไรบ้าง หรือกิจกรรมไม่ขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ข้างล่าง
activity check 

 
ประกาศการดำเนินงาานชมรมและการส่งผลการดำเนินงาน

 มีนักศึกษาบางส่วนที่ได้ขอก่อตั้งชมรมขึ้นมา แล้วไม่ได้ดำเนินการทำกิจกรรม รวมถึงไม่ส่งรายงานการดำเนินงานมายังกองพัฒนานักศึกษา ทำให้สมาชิกชมรม ไม่ผ่านกิจกรรมชมรม ทางกองพัฒนานักศึกษาจึงให้ชมรมที่ได้รับอนุญาติให้เปิดหรือก่อตั้ง ดำเนินกิจกรรมชมรม และส่งรายงานการดำเนินชมรมตามรูปแบบที่กองพัฒนานักศึกษากำหนด ไม่เช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เปิดชมรมหรือก่อตั้งชมรม รายละเอียดสามารถดูได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B4bdfbBBphofSmRqdVBYTUczRTg

 
แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัล

แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B4bdfbBBphofWUw5QmRIVFdDWUE

 
ประกาศเรื่องชมรม ประจำปี 2560
  • สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะขอตั้งชมรม/ขอเปิดชมรม สามารถยื่นเอกสารการขอตั้งชมรม/ขอเปิดชมรม ได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. -16.00 น.
  • ผู้ขอตั้งชมรม/ผู้ขอเปิดชมรม จะต้องมาประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. ที่ห้องกวดวิชา กองพัฒนานักนักศึกษา
  • นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกชมรมออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

สำหรับแบบขอตั้งชมรม และรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่  https://drive.google.com/file/d/0B4bdfbBBphofMUl6WHhnOWlJc00/view?usp=sharing

 
ใบสมัครทุนวันไหว้ครู

สำหรับนักศึกษาที่สนใจะสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B4bdfbBBphofVE4zRlJSM3pCUGM/view?usp=sharing

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 16