download kys 62 neww

P 20160311 134442

wanrajabhat

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

**ประกาศกองพัฒนานักศึกษา**

**สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง หรือ นักศึกษาที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2561** ที่กิจกรรมยังขาดอยู่ ให้มาซ่อมในกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในวันที่ 14 ก.พ. 2562 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในตอนเย็น(เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ)

โดยจะต้องมา 2 วันด้วยกัน คือ
-13 ก.พ. 2562 เพื่อฝึกซ้อมพิธีกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล
-14 ก.พ. 2562 เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ตั้งขบวนบริเวณหอพระ

**กิจกรรมนี้สามารถทดแทนกิจกรรมอื่นที่ขาด ได้เพียง 1 กิจกรรมครับ กิจกรรมอะไรก็ได้ครับ ถ้าขาดมากกว่า 1 กิจกรรม ให้เลือกได้แค่ 1 กิจกรรมครับ

**ส่วนนักศึกษาปีอื่น (ปี 2-3 (คณะอื่นที่ไม่ใช่ครุศาสตร์) หรือ ปี 4 ครุศาสตร์) ถ้าลงชื่อ จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเป็นกิจกรรมเลือก**

 

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/WHzNU1gojxIykw1A2

หรือ

14feb

 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2562

qrcode

หรือที่เว็บไซต์: https://goo.gl/jQNXDJ

 
การดำเนินโครงการจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์ทำงานออนไลน์

กรมการจัดหางานอนุมัติโครงการจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์ทำงานออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และเป็นแหล่งข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีสุดท้ายและประสงค์จะทำงานในทุกระดับชั้น ให้บันทึกข้อมูลการสมัครงานในระบบจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th  เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ และเป็นแหล่งข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

 
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม ดังนี้

1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มี 7 ประเภททุน

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 50 ทุน

  โดยสามารถสมัครได้ทาง  www.ocsc.go.th/scholarship  หรือ http://scholar.ocsc.go.th 

  รายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคุณสมบัติ สามารถดูได้ที่ https://goo.gl/Fmtuqy

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 22