download kys2

download kys

result

sorwortor

prakat

form

check activity

noklaksude

fitness

actt3

index

ขยายเวลาดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องการขยายเวลาดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1DpdJJQrrvMcH5oWrEpkJ454Q83eNGmYs

 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2562 ในหัวข้อ "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา" โดยให้ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงใบสมัคร  สามารถดูได้ที่ https://goo.gl/S9ZKkd

 
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุน "วันราชภัฏ"

สำหรับขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุน "วันราชภัฏ" สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/GDDa1W 

 
ทุนไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

ตามที่กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งจะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในภายหลัง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดสรรทุนการศึกษามีความเหมาะสมและเป็นธรรม กองพัฒนานักศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาวันไหว้ครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 5 ทราบอย่างทั่วถึง โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลตามลิ๊งด้านล่าง และนำส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดแจ้งให้นักศึกษาส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น. 

  • สำหรับลิงค์เพื่อเข้ากรอกข้อมูลการขอทุนวันไหว้ครู -->     https://sites.google.com/view/bookingfundingday2016 
  • สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดสามารถดูได้จากลิงค์นี้ -->  https://goo.gl/c1Ujtx

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดและข้อปฏิบัติในการขอทุนให้ชัดเจน

 

 

 

 
ใบสำคัญรับเงิน

สำหรับใบสำคัญรับเงินที่จะใช้เบิกค่าต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1U-_yTyKOZ7PhX3HwTRLEB5XyfSS6YUcE

 

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 20