รายชื่อนักศึกษาที่มีการรับเงินประกัน

สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่มีรับเงินประกัน มีดังนี้

  1. นางสาวอารียา กาญจนไตรภพ
  2. นางสาวแคทรียา เชื่อมชิด
  3. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโชค
  4. นายวันฉัตร คำปาน
  5. นายชลทิศ วโรรส
 
ทุนการศึกษา "วันไหว้ครู" 2559

         ตามที่กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดให้มี

การมอบทุนการศึกษาในภายหลัง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดสรรทุนการศึกษามีความเหมาะสมและเป็นธรรม กองพัฒนานักศึกษา

จึงขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาวันไหว้ครูให้กับนักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง โดยนักศึกษาสามารถ

ขอรับใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา และคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยการคลิก

ที่รูปข้างล่างนี้ และ Facebook กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/dsdkru

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 36