วันงดสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง

ledddd 3

 

เนื่องด้วยวันที่ 9 กรกฏาคม 2560 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงวันเข้าพรรษา ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวันจัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตตามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งส่งพระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และคำขวัญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
"ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ"

กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ในกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

**โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ในกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ได้ที่ ลงชื่อปฏิญาณตน**

 
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดกาญจนบุรี มาให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B4bdfbBBphofRUVGZERLbHgxME0/view?usp=sharing

 
ประชาสัมพันธ์งานว่างรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2560

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ในรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B4bdfbBBphofdUNzSkU3YnFqbGs/view?usp=sharing

 
รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ สำนักงานสถิติกาญจนบุรี

**ประกาศกองพัฒนานักศึกษา**

ประกาศรับนักศึกษาหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน โดยสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จ้างนักศึกษาที่อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน และศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 600 คนเพื่อเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลประชาชน จำนวน 124,195 ชุด ทั้ง13 อำเภอ 98 ตำบล ของจังหวัดกาญจนบุรี **ตามภาพข้างล่าง** (ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกลงตามภูมิลำเนาที่ตนอาศัยได้) โดยนักศึกษา 1 คน สามารถรับงานได้ ตั้งแต่ 200 ชุด ขึ้นไป ตามความสามารถ**ชุดละ 50 บาทโดยประมาณ**
ระยะเวลาการทำงาน 1 - 31 กรกฏาคม 2560

นักศึกษาท่านใดสนใจ แจ้งรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ - นามสกุล
- รหัสประจำตัว
- เบอร์โทรศัพท์
ได้ตามช่องทางดังนี้
1.ทางกล่องข้อความเฟสบุ๊คกองพัฒนานักศึกษาฯ
ระบุว่า " สมัครงานสถิติ " ตามด้วยรายละเอียด
2. สมัครโดยตรงที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
3. สมัครทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ : หลังจากที่ท่านสมัคร ทางสำนักสถิติ จะจัดการ
ประชุมก่อนปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 034-534-080

สำหรับทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถสมัครได้ ที่ https://drive.google.com/open?id=1uTqq0Vy1SxHKFjW689nTpAkT4l7UPd2bzryJzl86sRg

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://department.kru.ac.th/student_dev/#sigFreeId8b355f8bd8
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B4bdfbBBphofSlJZdWJ1R3Q2c28/view?usp=sharing

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 15
Joomla templates by a4joomla