ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียด

ขายทอดตลาด

รายละเอียด

1). ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ
- หมวด ขายทอดตลาด 2561

[ อ่าน.. ]
2). ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑามาตรฐาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
3). ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑามาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
4). ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑามาตรฐาน
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
5). ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑามาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ร่าง TOR 2561

[ อ่าน.. ]

[ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด.. ]
  
  1). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อนฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  2). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  3). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักยภาพน้ำในใบพืช โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  4). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร พร้อมอุปกรณ์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  5). ผลผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
[ ผลผู้ชนะทั้งหมด ทั้งหมด ]
  
  1). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน (ครั้งที่ ๒)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  2). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  3). ยกเลิกประกาศเครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  4). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  5). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
[ ข่าวยกเลิกประกาศ ทั้งหมด ]