ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียด

ขายทอดตลาด

รายละเอียด

1). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
2). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน Interactive Projectors ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
3). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตาข่ายกั้นนกพิราบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
4). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
5). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
6). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์เบื้องต้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
7). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และการจำแนกข้อมูลอัจฉริยะ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
8). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างขวด-บรรจุ-และคัดฝาอัตโนมัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
9). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารภายใต้สูญญากาศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
10). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาพลาซ่าอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
11). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
12). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน Interactive Projectors ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
13). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ Network ภายในและภายนอกอาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
14). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานทัวร์จำลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
15). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองธุรกิจสำหรับฝึกปฏิบัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]

[ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด.. ]
  
  1). ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตาข่ายกั้นนกพิราบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  2). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  3). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  4). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน Interactive Projectors ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  5). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  6). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์เบื้องต้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  7). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และการจำแนกข้อมูลอัจฉริยะ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  8). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารภายใต้สูญญากาศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  9). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  10). ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  11). ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาพลาซ่าอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  12). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างขวด-บรรจุ-และคัดฝาอัตโนมัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  13). ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองธุรกิจสำหรับฝึกปฏิบัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  14). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ Network ภายในและภายนอกอาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  15). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานทัวร์จำลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
[ ผลผู้ชนะทั้งหมด ทั้งหมด ]
  
  1). ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตาข่ายกั้นนกพิราบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  2). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน Interactive Projectors ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  3). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะการสอนสังคมศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  4). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  5). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  6). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  7). ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  8). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์เบื้องต้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  9). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  10). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  11). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ 3/2562
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  12). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  13). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน (ครั้งที่ ๒)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  14). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  15). ยกเลิกประกาศเครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
[ ข่าวยกเลิกประกาศ ทั้งหมด ]