งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมต่างๆ

นาฬิกา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday4
mod_vvisit_counterThis week14
mod_vvisit_counterLast week45
mod_vvisit_counterThis month123
mod_vvisit_counterLast month263
mod_vvisit_counterAll days13532

ราคาน้ำมัน ปตท.

...ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560...

 

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 7 รายการnew4

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 1,203 รายการ

 

6/2560 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยวก่า 42 ที่นั่ง

5/2560 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ e-bidding

4/2560 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ e-bidding

3/2560 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

2/2560 ครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบออโตเมชั่น (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง

1/2560 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (e-bidding)

1/2560 ร่างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง e-bidding

 

6/2560 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ครั้งที่ 2) e-bidding

5/2560 จ้างก่อสร้างเรือนไทยรับรอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ e-bidding

4/2560 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย e-bidding

3/2560 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ (ครั้งที่ 2) (e-bidding)

2/2560 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี e-bidding

1/2560 ทำความสะอาดอาคาร มรภ.กาญจนบุรี e-bidding


 

18/2560 ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

17/2560 ครุภัณฑ์ชุดระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม

16/2560 ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

15/2560 ชุดฝึกปฏิบัติการมัลติมีเดียและภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

14/2560 คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

13/2560ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

12/2560 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

11/2560 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

10/2560 ครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ

9/2560 ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

8/2560 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ยานยนต์

7/2560 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

6/2560 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู

5/2560 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4/2560 ครุภัณฑ์ชุดสาธิตระบบลิฟต์

3/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

2/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประสบการณ์ถ่ายภาพนิ่งระดับโปรเฟสชั่นแนล

1/2560 สอบราคาซื้อระบบจำลองการทำงานอุตสาหกรรมเสมือนจริง

1/2560 จ้างออกแบบเรือนไทยรับรอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

 

9/2560 จ้างจัดทำทางเท้าบริเวณหอพักนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

8/2560 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7/2560 ปรับปรุงห้องรับรองและห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

6/2560 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์โต๊ะห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

5/2560 จ้างปรัปบรุงต่อเติมสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4/2560 จ้างเหมาติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

3/2560 จ้างปรับปรุงห้องกองนโยบายและแผน

ประกาศแก้ไขงานจ้างเหมาติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

2/2560 จ้างเหมาติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

1/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องงานบริหารงานคลัง

 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนว 1,390 รายการ (ครั้งที่ 2)

 

...ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

จัดทำทางเท้าบริเวณหอพักนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จ้างปรับปรุงห้องรับรองและห้องสำนักสภามหาวิทยาลัย

จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์โต๊ะห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ก่อสร้างอาคารเรือนไทยรับรอง

ปรับปรุงระบบโทรศัพท์

ชุดฝึกทดลองระบบออโตเมชั่น

ชุดระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ยานยนต์

ชุดฝึกปฏิบัติการมัลติมีเดียและภาษาคอมพิวเตอร์ฯ

คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (ระบบเครือข่ายเสมือน 1 ชุด, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด)

เครื่องปรับอากาศ 2 รายการ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

ปรับปรุงกองนโยบายและแผน

ครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ

ครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ครุภัณฑ์ชุดสาธิตระบบลิฟต์

จ้างเหมาติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ชุดฝึกประสบการณ์ถ่ายภาพนิ่งระดับโปรเฟสชั่นแนล

ทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2560

ปรับปรุงห้องงานบริหารงานคลัง

ระบบจำลองการทำงานอุตสาหกรรมเสมือนจริง

ครุภัณฑ์อัฒจันทร์กีฬา

จ้างปรับปรุงประตูหน้าต่างและบานประตูหนีไฟ อาคารเรียนรวม 9

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า (ครั้งที่ 2)

ครุภัณฑ์ไมโครโฟน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา (ครั้งที่2)

 

...ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2559...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมสุขภาพ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อัฒจันทร์กีฬา จำนวน ๑๘ ชุด

แก้ไขเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2560

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2560

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1,390 รายการ

จ้างปรับปรุงประตูหน้าต่างและบานประตูหนีไฟ อาคารเรียนรวม 9

เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดซองขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (ครั้งที่ 3)

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (e-bidding)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครั้งที่ 2)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา(ครั้งที่2)

สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า

สอบราคาซื้อครุภัรฑ์ไมโครโฟน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 32 รายการ

 

...ยกเลิกประกาศ...

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกแบบเรือนไทยรับรอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ยานยนต์

จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์

จ้างจัดนิทรรศการประกอบอาคารศูนย์จัดแสดงไม้ไผ่ฯ

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า

ครุภัณฑ์ไมโครโฟน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

...ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง...

จัดจ้างทำทางเท้าบริเวณหอพักนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงห้องรับรองและห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ (ครั้งที่ 2)

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ

คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

ชุดฝึกทดลองระบบออโตเมชั่น

จ้างออกแบบเรือนไทยรับรอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ปรับปรุงห้องกองนโยบายและแผน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ

ครุภํฑณ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ยานยนต์

ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ปรัปปรุงระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชุดสาธิตระบบลิฟต์

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ชุดฝึกประสบการณ์ถ่ายภาพนิ่งระดับโปรเฟสชั่นแนล

บริการทำความสะอาดอาคาร e-bidding

จัดซื้อระบบจำลองการทำงานอุตสาหกรรมเสมือนจริง

โครงการจ้างปรับปรุงห้องงานบริหารงานคลัง

โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

โครงการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 42 ที่นั่ง

โครงการครุภัณฑ์บ้านพักรับรองอธิการบดี

โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา (ครั้งที่ ๒)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ

โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา

 

 

เว็บลิงก์ที่น่าสนใจ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

พยากรณ์อากาศ

ผู้ชมออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 0-3463-3227 ต่อ 114 โทรสาร 0-3463-3224 อีเมลล์ : passadukan@gmail.com