ติดต่อเรา
งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 988
70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์/แฟกซ์ 034 534062
สายในงานบริหารงานบุคคล 129,128
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน