รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:48 น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2559

ดาวน์โหลดใบสมัคร
---------------------------

  • ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด icon_new
  • ประกาศผลการรับสมัคร
  • ประกาศผลการสอบข้อเขียน
  • ประกาศผลการสอบ