ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2558
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:08 น.
ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2558
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
----------------------------------------
https://drive.google.com/…/0B-zr5D4ARhWdOWVUNWE2eTRwc…/view…