ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณ ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:57 น.

ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณ ครั้งที่ 1/2558
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาโลจิสติกส์

รายละเอียด