รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:25 น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายละเอียด http://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=635599587823247492