ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 10 ก.พ.2558
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:05 น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

(คัดเลือกพนักงานอัตราทดแทนเกษียณเข้าเป็นพนักงานฯ52)

รายละเอียด>> https://drive.google.com/…/0B-zr5D4ARhWda20xQUJSanc4c…/view…