รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 อัตรา
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 17:37 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด