ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 11:44 น.

ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWdMGFGMVU4VkhRRGM/view?usp=sharing