รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:00 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWddUs0VlE0clZZMjA/view