ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตามประกาศฯ ครั้งที่ 3/2557
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014 เวลา 12:00 น.
ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตามประกาศฯ ครั้งที่ 3/2557
ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ
รายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWdTXBLVTB6c0N2R1U/view?usp=sharing