ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 10:32 น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รายละเอียด >>>
https://drive.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWdU3pOT1lVNDFqdnM/view?usp=sharing