ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 14:48 น.
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด