ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 8/2557
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 10:33 น.

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 8/2557
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด