ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณตามประกาศฯ ครั้งที่ 8/2557
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 11:29 น.

ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณตามประกาศฯ ครั้งที่ 8/2557

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด>>>