ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามประกาศฯ ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:20 น.

ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามประกาศฯ ครั้งที่ 3/2557

ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด