รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:28 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด