ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามประกาศฯ ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง
วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:09 น.

ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามประกาศฯ ครั้งที่ 2/2557

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง

รายละเอียด