ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา
วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:15 น.

ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา

รายละเอียด