ผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ
วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 16:41 น.

ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

รายละเอียด