รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:52 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด