ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

 • ประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียดประกาศ

     ายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

     • พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ 1. ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 2. ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ รายละเอียด
     • พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดรายวิชาวิถีไทย รายละเอียดประกาศ
     • พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รายละเอียดประกาศ

     ประกาศผลการสอบ
     • พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในสังกัดหน่วยตราจสอบภายใน รายละเอียด