ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามประกาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:20 น.

ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามประกาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

รายละเอียด