ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:49 น.

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินตามประกาศฯ ครั้งที่ 18/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

รายละเอียด