รับสมัครสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 13:12 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 18/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด