ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศฯ ครั้งที่ 15/2556
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 17:08 น.

ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศฯ ครั้งที่ 15/2556

  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน

รายละเอียด