รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 15:57 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 17/2556

ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด