ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศฯครั้งที่ 13/2556
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 เวลา 06:10 น.

ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศฯครั้งที่ 13/2556

  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาอังกฤษธุรกิจ
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขารัฐประศาสนศาสตร์