วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 10:51 น.

ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 13/2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาอังกฤษธุรกิจ