ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 16:07 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศครั้งที่ 13/2556

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

รายละเอียดประกาศ