ผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 16:04 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้ารับการสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศฯ ครั้งที่ 10/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

รายละเอียดประกาศ