ผลการสอบแข่งขัพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2013 เวลา 09:01 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 11/2556 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด