ผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:09 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 8/2556

รายละเอียด