ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:15 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 7/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน

รายละเอียด