ผลการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:16 น.

ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศครั้งที่ 8/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

รายละเอียด