รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ครั้งที่ 9/2556 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 14:35 น.

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ครั้งที่ 9/2556  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด