ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารพัสดุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 14:04 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2556

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด