รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาการพัฒนาชุมชน
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 11:03 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


รายละเอียดประกาศ