ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 09:10 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดประกาศ