ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:39 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2556


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ