ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:15 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2556

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,810 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศ