ผลการรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราทดแทนเกษียณ ครั้งที่ 3/2556 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:34 น.

ผลการรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราทดแทนเกษียณ ครั้งที่ 3/2556

 

  • ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

รายละเอียดประกาศ