ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:49 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดประกาศ