ผลการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 13:04 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

ผลการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดประกาศ