ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิคิศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013 เวลา 11:10 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2556

1.  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
1.  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ