ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013 เวลา 11:08 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2/2556

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน   จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ