รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2556 ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013 เวลา 14:42 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2556

ตำแหน่ง วิศวกร  สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ