รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2556 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013 เวลา 14:24 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2556

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดประกาศ