ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 13:43 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนของผู้เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 15/2555

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดประกาศ